Cennik

Niemieckie uprawnienia, które wydajemy:

Pierwsza pomoc:  50 euro 

Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja: 100 euro
Pracownik ogólnobudowlany:  150 euro
Obsługa wciągarek i wciągników (cięgników):  150 euro
Montaż sztukaterii budowlanej:  150 euro
Ręczne prace transportowe:  150 euro
Bezpieczne usuwanie materiałów zawierających ołów:  150 euro
Bezpieczne usuwanie materiałów zawierających polichlorowane bifenyle (PCB):  150 euro
Bezpieczna obsługa elektronarzędzi:  150 euro
Opiekun osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej:  150 euro
Ogrodnik: 150 euro
Higieniczno - sanitarny w przetwórstwie i obrocie środkami spożywczymi:  150 euro 
Animator czasu wolnego:  150 euro

 Wózki widłowe:  150 euro

Rekuperacja, wentylacja mechaniczna:  150 euro
Konserwator klap oddymiających:  150 euro
Konserwator podręcznego sprzętu gaśniczego:  150 euro
Konserwator hydrantów wewnętrznych:  150 euro
Konserwator hydrantów zewnętrznych:  150 euro
Uprawnienia wysokościowe:  150 euro
Ładowarki teleskopowe:  150 euro
 Podnośniki platformowe i nożycowe:  150 euro
 Podesty wiszące, masztowe i stacjonarne:  150 euro
 Piły spalinowe (Moduł A-B):  150 euro
Drwal - Pilarz: 150 euro
Hakowy - Sygnalista: 150 euro
Monter elewacji zewnętrznych – docieplanie budynków:  150 euro
Murarz:  150 euro
Blacharz - Dekarz: 150 euro
Monter suchej zabudowy 150 euro
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w transporcie drogowym 150 euro
Wozidła budowlane:  150 euro
Ograniczone przestrzenie: 150 euro
Szelki bezpieczeństwa: 150 euro
Monter elementów ognioodpornych:  150 euro
Tynkarz:  150 euro
Hydraulik – monter instalacji wodno – kanalizacyjnych i centarlnego ogrzewania: 150 euro
Organizacja robót w pasie drogowym: 150 euro
Operator Hakowca / Bramowca:  150 euro
VCA/SCC:  200 euro
Operator samojezdnej malowarki znaków na jezdni:  200 euro
Piły pionowe:  200 euro
Monter stolarki okiennej i drzwiowej:  200 euro
Mechanik - monter maszyn i urządzeń:  200 euro
Hausmeister:  200 euro
Wełna mineralna:  200 euro
Kalmary - wózki kontenerowe:  200 euro
Monter / Serwisant instalacji fotowoltaicznych:  200 euro
Monter klimatyzatorów:  200 euro
Ślusarz:  200 euro
Stolarz budowlany:  200 euro

Arborysta:  200 euro

Brukarz:  200 euro
Betoniarz - Zbrojarz - Cieśla:  200 euro
Operator wiertnic dla technologii bezwykopowych:  200 euro
Operator maszyn górniczych stacjonarnych i urządzeń wiertniczych:  200 euro

Malarz/Tapeciarz: 200 euro

Malarz - Piaskarz:  200 euro
Monter połączeń kołnierzowych: 200 euro

Posadzkarz - płytkarz / glazurnik: 200 euro

Montaż izolacji budowlanych:  200 euro
Specjalista ds. dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji:  200 euro
 Monter rusztowań:  250 euro
 Koparki, ładowarki, spychacze, walce:  250 euro
Frezarka drogowa:  250 euro
Operator skrapiarki do nawierzchni bitumicznych:  250 euro
Operator remontera do nawierzchni dróg:  250 euro

 Dźwigi, suwnice, HDS sterowane z poziomu zerowego:  250 euro

Forwarder: 250 euro
Harvester: 250 euro
Azbest według dyrektywy unijnej:  300 euro
CNC 300 euro
Żurawie budowlane wieżowe (Tower construction cranes) :  500 euro

 

Ceny netto

Nie wystawiamy uprawnień mistrzowskich.