szkolenia niemcy

    Szkolenia i wystawianie uprawnień w Niemczech.

Zajmujemy się przeprowadzaniem szkoleń i wystawianiem uprawnień na obsługę: wózków widłowych, podnośników platformowych i nożycowych, podestów wiszących masztowych i stacjonarnych, pił spalinowych, koparek, ładowarek, spychów, walców, dźwigów, suwnic, HDS sterowane z poziomu zerowego. Z nami uzyskasz również uprawnienia na montaż rusztowań.

Szkolenia przeprowadzane są przez doświadczonych instruktorów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne i pedagogiczne. Przekłada się to na łatwą i bezstresową naukę.

Szanujemy Twój czas!

  • Dostosujemy terminy i godziny zajęć do Twoich możliwości. Jeśli pracujesz lub uczysz się, to dostosujemy terminy szkoleń do Twoich możliwości. Szkolimy również w godzinach popołudniowych.
  • Nasz system nauczania praktycznego jest tak przygotowany, aby każdy uczestnik szybko i bez problemu nauczył się obsługiwać wybrany sprzęt.
  • Prowadzimy działalność na terenie Niemiec i wystawiamy niemieckie uprawnienia, ale kurs i egzamin odbywa się w języku polskim. W związku  tym, aby uzyskać uprawnienia, nie musisz znać perfekcyjnie języka niemieckiego
  • Posiadasz uprawnienia z innego kraju a potrzebujesz niemieckie daj znac.

Zapraszamy do współpracy - naprawdę warto!

 

                          Raining and issuing powers in Germany.
We carry out training and issuing service privileges: forklifts, platform and scissor lifts, mast and stationary hanging platforms, combustion saws, excavators, loaders, spouts, rollers, cranes, cranes, HDS controlled from zero level. With us you will also be given the power to install scaffolding.
 
The training is carried out by experienced instructors who have many years of practical and pedagogical experience. This translates into easy and stress-free learning.
 
We respect your time!
 
 - We will adjust the dates and hours of classes to your capabilities. If you work or learn, we will adjust the training dates to your capabilities. We also train in the afternoon.
 - Our practical learning system is so prepared that every participant quickly and easily learns to handle the selected equipment.
 - We operate in Germany and issue German powers, but the course and exam takes place in Polish. Therefore, to obtain permissions, you do not need to know the German language perfectly
 
Welcome to cooperation - really worth it!
 
INFORMACJA:
 
W związku z licznymi zapytaniami informujemy że w chwili obecnej nie istnieje coś takiego jak "Uprawnienia Europejskie". Uprawnienia zgodnie z przepisami wydaje się na dany kraj, w innym niż zostały wystawione pracodawca może ale nie musi dopuścić do pracy na podstawie uprawnień wydanych za granicą.
Regulują to stosowne przepisy a w szczególności 
 
DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

 

 

Nasi kursanci mogą liczyć na:

 

 

Miłą obsługę

Dogodne terminy

Konkurencyjny cennik